www.ido-home.com
I DO HOME งานดี ฝีมือประณีต ใส่ใจบริการ
Tel: 063-793-5949, 063-908-0631 Line Id: 6123-009832
บริการออกแบบ ตัดเย็บ และติดตั้งผ้าม่านทุกชนิด
T6Wjpy.jpg


 

I DO HOME

อ่านต่อ... »

เราทำผ้าม่านเป็นธุรกิจภายในครอบครัวมานานมากกว่า 15ปี จากร้านเย็บผ้าม่านเพียงครอบครัวเดียวก็ขยับขยายจนกลายเป็นครอบครัวเย็บผ้าม่านถึง4ร้านเย็บในละแวกเดียวกัน เราเย็บผ้าม่านมาหลายพันผืนจนกลายเป็นความรักและความภูมิใจในผลงานของเรา

I DO HOME

I DO HOME

 

ประเภทของผ้าม่าน และบริการ

อ่านต่อ... »

เรามาทำความรู้จักประเภทของม่านกัน เพื่อทำความเข้าใจในก่อนตัดสินใจตกแต่งบ้านที่เรารักกันค่ะ เริ่มจากม่านจีบ ซึ้งเป็นที่รู้จักและคุ้นตาของทุกคนเป็นอย่างดี มีความ Classic เรียบง่ายและหรูหราในเวลาเดียวกัน มีทั้งแบบจีบเดียวและ 3จีบ ในระยะห่างที่เท่ากัน ม่านจีบจะสามารถปิดราง

ประเภทของผ้าม่าน และบริการ

ประเภทของผ้าม่าน และบริการ

I DO HOME งานดี ฝีมือประณีต ใส่ใจบริการ